Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Zimní semestr 2012/13  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Fonetický ústav
22
209
 
Jazykové centrum
58
817
 
Katedra divadelní vědy
33
252
 
Katedra estetiky
16
317
 
Katedra filmových studií
31
223
 
Katedra kulturologie
35
242
 
Katedra logiky
28
124
 
Katedra pedagogiky
75
762
 
Katedra psychologie
90
1642
 
Katedra sociální práce
35
478
 
Katedra sociologie
77
531
 
Katedra tělesné výchovy
52
711
 
Ústav bohemistických studií
63
350
 
Ústav českých dějin
45
820
 
Ústav Dálného východu
126
723
 
Ústav etnologie
66
260
 
Ústav germánských studií
123
923
 
Ústav hudební vědy
39
254
 
Ústav obecné lingvistiky
22
268
 
Ústav politologie
56
498
 
Ústav pro archeologii
28
252
 
Ústav pro dějiny umění
62
482
 
Ústav románských studií
134
1106
 
Ústav světových dějin
55
1007
 
Ústav translatologie
189
1138