Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Zimní semestr 2014/15  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Fonetický ústav
19
90
 
Ústav obecné lingvistiky
32
386
 
Ústav translatologie
153
1199
 
Jazykové centrum
47
761
 
Katedra logiky
21
79
 
Katedra sociální práce
36
430
 
Katedra sociologie
44
436
 
Ústav Dálného východu
131
775
 
Katedra pedagogiky
76
736
 
Katedra tělesné výchovy
55
694
 
Ústav českých dějin
76
774
 
Ústav hudební vědy
30
145
 
Ústav germánských studií
129
592
 
Ústav etnologie
55
273
 
Ústav románských studií
129
993
 
Ústav pro dějiny umění
49
463
 
Ústav bohemistických studií
61
332
 
Katedra estetiky
14
159
 
Ústav světových dějin
60
864
 
Katedra psychologie
83
1441
 
Ústav politologie
44
407
 
Katedra divadelní vědy
29
185
 
Katedra filmových studií
30
204
 
Ústav pro archeologii
31
186