Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2014/15  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Fonetický ústav
21
72
 
Ústav obecné lingvistiky
19
230
 
Katedra sociologie
48
387
 
Ústav germánských studií
145
565
 
Ústav bohemistických studií
56
311
 
Katedra sociální práce
32
315
 
Ústav Dálného východu
137
641
 
Ústav hudební vědy
33
133
 
Ústav románských studií
137
821
 
Ústav translatologie
157
756
 
Katedra pedagogiky
65
570
 
Jazykové centrum
50
441
 
Ústav pro dějiny umění
51
341
 
Ústav českých dějin
82
537
 
Katedra tělesné výchovy
50
519
 
Katedra psychologie
91
1208
 
Ústav světových dějin
62
663
 
Ústav politologie
46
273
 
Katedra logiky
21
47
 
Katedra estetiky
19
122
 
Ústav pro archeologii
36
211
 
Ústav etnologie
68
234
 
Katedra divadelní vědy
35
143
 
Katedra filmových studií
34
146