Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Zimní semestr 2015/16  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Fonetický ústav
22
63
 
Jazykové centrum
53
590
 
Katedra divadelní vědy
30
198
 
Katedra estetiky
16
211
 
Katedra filmových studií
30
132
 
Katedra logiky
16
23
 
Katedra pedagogiky
72
607
 
Katedra psychologie
80
1366
 
Katedra sociální práce
36
425
 
Katedra sociologie
47
440
 
Katedra tělesné výchovy
52
636
 
Ústav bohemistických studií
64
299
 
Ústav českých dějin
72
518
 
Ústav Dálného východu
133
656
 
Ústav etnologie
49
226
 
Ústav germánských studií
137
564
 
Ústav hudební vědy
32
138
 
Ústav obecné lingvistiky
25
232
 
Ústav politologie
41
360
 
Ústav pro archeologii
30
213
 
Ústav pro dějiny umění
39
333
 
Ústav románských studií
129
914
 
Ústav světových dějin
62
680
 
Ústav translatologie
167
996