Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Zimní semestr 2016/17  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Fonetický ústav
19
92
 
Jazykové centrum
58
601
 
Katedra divadelní vědy
30
182
 
Katedra estetiky
14
178
 
Katedra filmových studií
35
153
 
Katedra logiky
24
42
 
Katedra pedagogiky
116
680
 
Katedra psychologie
84
1622
 
Katedra sociální práce
36
482
 
Katedra sociologie
49
378
 
Katedra tělesné výchovy
46
545
 
Ústav bohemistických studií
53
164
 
Ústav českých dějin
70
603
 
Ústav Dálného východu
123
657
 
Ústav etnologie
38
94
 
Ústav germánských studií
139
593
 
Ústav hudební vědy
31
201
 
Ústav obecné lingvistiky
24
243
 
Ústav politologie
38
315
 
Ústav pro archeologii
31
187
 
Ústav pro dějiny umění
64
287
 
Ústav románských studií
138
939
 
Ústav světových dějin
61
668
 
Ústav translatologie
172
1019