Výsledky

Studentské hodnocení výuky - Letní semestr 2016/17  
ústav/katedra
kurzů
dotazníků
Děkanát
2
10
 
Fonetický ústav
25
62
 
Jazykové centrum
67
476
 
Katedra divadelní vědy
32
104
 
Katedra estetiky
15
112
 
Katedra filmových studií
27
88
 
Katedra logiky
25
33
 
Katedra pedagogiky
109
469
 
Katedra psychologie
97
1103
 
Katedra sociální práce
38
357
 
Katedra sociologie
52
382
 
Katedra tělesné výchovy
46
473
 
Ústav bohemistických studií
44
164
 
Ústav českých dějin
80
439
 
Ústav Dálného východu
118
507
 
Ústav etnologie
30
79
 
Ústav germánských studií
127
413
 
Ústav hudební vědy
33
156
 
Ústav obecné lingvistiky
29
151
 
Ústav politologie
34
226
 
Ústav pro archeologii
29
167
 
Ústav pro dějiny umění
70
231
 
Ústav románských studií
147
715
 
Ústav světových dějin
61
494
 
Ústav translatologie
179
831